Školení zaměstnanců ADAMPOL CZECH s.r.o.

Dne 14.6.2021 byl zahájen projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy ADAMPOL CZECH s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013441), který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Projekt se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců organizace ADAMPOL CZECH s.r.o. Celkem se do vzdělávání zapojí 57 zaměstnanců organizace, kteří projdou vzdělávacími kurzy v oblastech:

– Obecné IT

– Měkké a manažerské dovednosti

– Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cílem projektu je předání nových vědomostí účastníkům ve vytipovaných oblastech, které budou moci využít v pracovním procesu.